Zatvori64. EOQ naučno-poslovni kongres 2021
Efektivno obrazovanje i upravljanje kvalitetom
- Ključni faktor uspeha -
Jun, 2021.
Hyatt Regency, Beograd, Srbija
Registracija

Program

Program

PREUZMITE SAOPŠTENJE

 

DAN 1 – jun 2021. godine

0900 - SVEČANO OTVARANJE KONGRESA

- Predsednik Evropske organizacije za kvalitet (EOQ)

- Predsednik Udruženja za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije (SRMEK)

- Predstavnici vlasti

PLENARNA SESIJA: NOVI KONCEPTI KVALITETA ZA BUDUĆNOST

- Obrazovanje o kvalitetu na evropskim univerzitetima

- Obrazovanje o kvalitetu u evropskim osnovnim školama

- Obrazovanje o kvalitetu u evropskim srednjim školama

- Budućnost praksi upravljanja kvalitetom

- Poslovna izvrsnost

PARALELNA SESIJA 1: PRISTUPI KONCEPTIMA KVALITETA I ALATI

P1A – Budućnost učenja o kvalitetu i obuke

P1B – Izazovi, nove ideje i koncepti

P1C – Modeli kvaliteta i standardi

P1D – Tehnike kvaliteta, alati i primena

P1E – Istraživanja kvaliteta, Istraživanja softvera

PARALELNA SESIJA 2: STUDIJE SLUČAJA U VEZI SA KVALITETOM

P2A – Priče o kvalitetu u industriji

P2B – Priče o kvalitetu u sektoru usluga

P2C – Upravljanje projektima zasnovano na kvalitetu

P2D – Priče o kvalitetu u sektoru zdravlja i nege

P2E – Priče o kvalitetu u ekonomiji obrazovanja i znanja

PARALELNA SESIJA 3: SVETSKE INSTITUCIJE ZA KVALITET

P3A – EOQ (Evropska organizacija za kvalitet)

P3B – IAQ (Internacionalna akademija za kvalitet); ASQ (Američko udruženje za kvalitet)

P3C – EFQM; QIA (Nagrada za kvalitet inovacije)

P3D – ANQ (Azijska mreža za kvalitet); CAQ (Kinesko udruženje za kvalitet)

PARALELNA SESIJA 4: POSLOVNA IZVRSNOST I MENADŽMENT KVALITETOM

P4A – Nova uloga ocenjivača po EFQM Modelu 2021

P4B – Novi izazovi i kompetencije za EFQM ocenjivače

P4C – Ocenjivači kao novi organizacijski treneri

P4D – EFQM Model 2021: novi vodič za upravljanje i moderan dijagnostički alat

P4E – EFQM Model 2021: prihvatanje promene, pokretanje performansi i razvoj za budućnost

 

DAN 2 – jun 2021. godine

PLENARNA SESIJA: KVALITET BUDUĆNOSTI I BUDUĆNOST KVALITETA

- Kvalitet pametnih EMS&OHS…

- Inovacije i veštačka inteligencija

- Zaokružena ekonomija, Budućnost

PARALELNA SESIJA 5: KVALITET I ZAOKRUŽNA EKONOMIJA

P5A – Kvalitet vođen podacima i virtuelna stvarnost

P5B – Kvalitet i održivost

P5C – Kvalitet i kvalitet života

P5D – Kvalitet i zaokružna ekonomija

P5E – Kvalitet i modeli poslovanja

PARALELNA SESIJA 6: NADE KVALITETA

P6A – Prezentacije magistara i doktora nauka

P6B – Predstavljanje mega projekata zasnovanih na kvalitetu

P6C – Kvalitet 5.0 za Platinijumsko društvo

P6D – Kvalitet i novi koncepti liderstva za eru kvaliteta 4.0

P6E – Kvalitet za pametne gradove

PARALELNA SESIJA 7: INOVACIJE, KVALITET & VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

P7A – Inovacije u digitalizaciji i veštačka inteligencija

P7B – Lean inovacije

P7C – Društvene inovacije

P7D – Inovacije i održivost

P7E – Inovacije i Pametno obrazovanje

PARALELNA SESIJA 8: SISTEMI UPRAVLJANJA POVEZANI SA KVALITETOM

P8A – Pametni i otporni sistemi upravljanja životnom sredinom

P8B – Zaštita zdravlja i bezbednosti za bolji radni vek

P8C – Sistemi upravljanja za pametnu energiju i pametnu mrežu

P8D – Kvalitet, otpornost, sigurnost i održivost za pametne gradove/regione

P8E – Sistemi upravljanja informacijama za pametnu infrastrukturu

NAGRADE

ZAKLJUČCI I PROMOCIJA 65. EOQ KONGRESA

15:00 ZAVRŠETAK KONGRESA