Zatvori64. EOQ naučno-poslovni kongres 2021
Efektivno obrazovanje i upravljanje kvalitetom
- Ključni faktor uspeha -
Jun, 2021.
Hyatt Regency, Beograd, Srbija
Registracija

Radovi

Poziv za pisanje radova i takmičenje za najzapaženiji rad

Organizacioni odbor poziva sve zainteresovane autore da prijave apstrakt za predstojeći 64. EOQ naučno-poslovni kongres kvaliteta.

Autori radova stiču pravo na 50% umanjene regularne kotizacije.

Naučni radovi, nakon dodatne recenzije biće publikovani u časopisu International Journal for Quality Research (indeksiran u SCOPUS bazi i Emerging SCI listi)

  • Prijava apstrakta: do 31. januara 2020.

  • Obaveštenje o prihvatanju apstrakta: do 15. februara 2020.

  • Dostava konačnog rada: do 15. aprila 2020.

  • Obaveštenja o prihvatanju rada: do 10. maja 2020.

Prijava apstrakata

Apstrakt možete prijaviti putem internet aplikacije na sledećem LINKU.

Uputstvo za korišćenje aplikacije za prijavu radova možete preuzeti OVDE.

Uputstvo za pisanje rada možete preuzeti OVDE.

Jedan autor može prijaviti jedan apstrakt/rad.

Zvaničan jezik Kongresa je engleski jezik. Najljubaznije Vas molimo da vodite računa o gramatici i spelovanju prilikom pisanja rada.

Broj radova koji će biti prezentovan na Kongresu je ograničen i prioritet u objavljivanju i prezentovanju radova imaće autori koji prvi prijave rad!