Zatvori64. EOQ naučno-poslovni kongres 2021
Efektivno obrazovanje i upravljanje kvalitetom
- Ključni faktor uspeha -
Jun, 2021.
Hyatt Regency, Beograd, Srbija
Registracija

Registracija

Registracija

Važni datumi:

  • rana prijava i uplata - nivo 2 (18% popusta): do 15. aprila 2020

  • regularna prijava i uplata: od 16. aprila 2020

  • otkaz i povraćaj sredstava: do 15. maja 2020

TIP/ROK

do 15. aprila 2020

od 16. aprila 2020

Učesnici

650,00€

790,00€

Autori (jedan po radu)*

295,00€

395,00€

Grupe (3 i više)

485,00€

590,00€

Studenti**

215,00€

260,00€

 

Domaći učesnici i države sa BDP < 10.000$ prema podacima MMF

 

do 15. aprila 2020

od 16. aprila 2020

Učesnici

390,00€

470,00€

Autori (jedan po radu)*

250,00€

330,00€

Grupe (3 i više)

290,00€

350,00€

Studenti**

125,00€

150,00€

* Autor može prijaviti i prezentovati jedan rad.

** Studenti osnovih, master i doktorskih studija, ne stariji od 30 godina.

ONLINE REGISTRACIJA PREUZMITE PRIJAVNI LIST

Kotizacija

Kotizacija uključuje: prisustvo svim sesijama tokom dva dana trajanja Kongresa, akreditaciju, koktel dobrodošlice, kafe pauze, 2 ručka i materijale sa Kongresa.

Doplata za svečanu večeru iznosi 70€.

Prateća osoba

Prijava prateće osobe iznosi 70€ po osobi i uključuje prisustvo koktelu dobrodošlice i svečanoj večeri (ne uključuje prisustvo Kongresu, ručkove i kafe pauze tokom Kongresa, kao ni materijale sa Kongresa).

Način plaćanja

Uplatu kotizacije možete izvršiti na jedan od načina:

  • uplata na osnovu predračuna na tekući račun (za uplate iz Srbije);

  • plaćanje putem transfera novca – SWIFTa (za uplate iz inostranstva);

  • on-line plaćanje, putem Visa, MasterCard i Maestro platnih kartica.

Otkazna politika

Zahtev za otkazivanje i refundaciju troškova uplaćene kotizacije mora biti poslat Tehničkom sekretarijatu najkasnije do 15. maja 2020. godine. Nakon navedenog datuma, nije moguć povraćaj sredstava. Za sve otkaze zaračunava se provizija od 20,00€ na ime administrativnih troškova povraćaja novca.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti koje se unapred nisu mogle predvideti, a nastale su nakon 15. maja 2020. godine, tj. neposredno pred početak Kongresa, a koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, i sl.), Tehnički organizator će izvršiti refundaciju troškova uplaćene kotizacije umanjenju za proviziju od 20,00€ na ime administrativnih troškova povraćaja novca.