64. EOQ naučno-poslovni kongres 2020
Efektivno obrazovanje i upravljanje kvalitetom
- Ključni faktor uspeha -
16 - 17 jun, 2020.
Hyatt Regency, Beograd, Srbija
Registracija

Sponzori

Sponzori

Poštovani,

U okviru priprema za 64. EOQ kongres 2020. godine u Beogradu, kao i na samom Kongresu 16. i 17. juna 2020. godine, moguće je da promovišete Vašu firmu i sve visoke vrednosti koje ste sa svojim timom izgradili.

Time brend Vaše firme postaje dominantan na veb sajtovima EOQ-a, SRMEK-a, kongresa i slično, kao i prisustvo „uživo“ na samom Kongresu, među profesionalcima iz Evrope i celog sveta.

Važno je biti sponzor!

 • Prisustvo na Kongresu je prilika za Vašu organizaciju da iskoristi dva dana pristupa širokoj potencijalnoj bazi klijenata, da ih informiše o proizvodima i uslugama te da izgradi dugoročne odnose.

 • Vašoj organizaciji će biti korisno da komunicira sa  zainteresovanom, relevantnom i uticajnom publikom u neformalnom, ali veoma informativnom okruženju.

 • Kongres će Vam pomoći u postizanju strateških ciljeva pružajući Vam direktan kontakt sa ciljnim tržištem.

 • Imaćete mogućnost da predstavite svoja znanja i iskustva, uočite nove prilike za rast i razvoj Vaše organizacije i povežete se sa liderima koji oblikuju tržište.

Ključne prednosti

 • Prisustvo i vidljivost Vaše organizacije kroz promociju Kongresa u celom svetu putem EOQ (27 članica), EFQM (48 članica) i QIA (19 članica) i drugih partnerskih organizacija, koje broje preko 100.000 članova.

 • Maksimalna izloženost za vašu organizaciju putem direktnog kontakta sa velikim brojem delegata iz više od 100 država Evrope i sveta.

 • Mogućnosti pristupa ne samo registrovanim delegatima, već i svima koji primaju štampane ili elektronske informacije u vezi sa Kongresom (preko 12.000 email adresa iz celog sveta).

 • Edukacija i stručno usavršavanje na samom Kongresu.

Oblici sponzorstva

 • Platinasti sponzor

 • Zlatni sponzor

 • Srebrni sponzor

 • Bronzani sponzor

 • Sponzorstvo koktela dobrodošlice

 • Sponzorstvo svečane večere 

 • Sponzor kongresne torbe

 • Sponzorstvo kafe pauza

 • Sponzorstvo ručka

 • Sponzor kongresne ID tračice

 • Donator

Više informacija možete dobiti na office@eoqcongress2020.srmek.org

Sponzori

Bronzani sponzori

 

INGEL je osnovan 18.02.1991 god. i posluje kao "INGEL" D.O.O., preduzeće za projektovanje, proizvodnju i servis elektronskih uređaja. Od tog perioda do danas, INGEL je organizovao serijsku proizvodnju velikog broja dizajnski i ergonomski oblikovanih uređaja prema svetskim standardima.

Na međunarodno tržište INGEL je uspešno izašao u vidu prodaje svojih proizvoda, prezentacija, sajmova i animiranjem poslovnih partnera štampanjem kataloga i prospekata.